The Royal Society of Pirates

RSP är kårens utmanarlag. Som utmanare styr du mycket själv vad scoutingen innebär. Tillsammans med laget planerar du projekt som ni tycker är spännande och väljer utmaningar och områden att lära sig mer om. Kanske kommer ni på att ni vill lära er klättra på berg, segla till Gotland eller göra en lång fjällvandring. Som utmanare får du stora möjligheter att träffa andra ungdomar och göra häftiga saker tillsammans.

Upptäckarscouterna träffas oftast en gång i veckan under skolterminerna, men kanske fler gånger om ni vill. Ni bestämmer själva om ni är med på olika arrangemang, långseglingar, kappseglingar eller andra roliga äventyr. Maj till september, med visst avbrott under sommaren, får du segla och under vinterhalvåret är du mest på land och gör saker.

RSP har möte på olika tider, men ofta torsdagskvällar.