Kåren återupptar avdelningsverksamheten

17 januari, 2021 av Erik Ljungqvist
Då nya lokala direktiv tillkommit så öppnar kåren upp för ordinarie avdelningsverksamhet. Respektive avdelning bestämmer själva från vilket datum som verksamheten återupptas.
 
Verksamheten bedrivs som tidigare främst utomhus och med största möjliga hänsyn till varandra.
 
https://vardgivarguiden.se/nyheter/2021/januari/organiserad-utomhustraning-kan-borja-fran-16-januari/
Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 — Folkhälsomyndigheten
/Styrelsen Tibbe Sjöscoutkår