Avanti är lite av en klassisker i sjöcoutvärlden. Avantibåtar är lätta att segla och manövrera, men är ändå en stabil kölbåt med deplacement på 800kg. De har en idealbesättning på omkring 4 pers och seglas i första hand av äventyrarscouterna, men stundvis även av utmanare och upptäckare.

Under början av 2022 påbörjades ett projekt att utöka och renovera avantiflottan från fyra sjödugliga båtar till åtta sjödugliga och homogena båtar. Detta skedde i samband med att kåren avskaffade sina Askeladden 16, och satsade stort på optimister och Avanti. Renoveringen är pågående och leds av båtgruppen med Erik Ljungqvist i spetsen.