Om oss

Tibble Sjöscoutkår är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som vilar på Scouternas värderingar. Kårens främsta syfte är att utveckla barn, ungdomar och vuxna till tryggare, självsäkrare individer och goda samhällsmedborgare, med en fokus på barn och unga. Genom att vara aktiv i Tibble Sjöscoutkår får barn och unga goda förutsättningar inför vuxenlivet. Vår verksamhet uppfyller syftet genom att erbjuda utmaningar, arbeta med samarbete, empati, ledarskap och problemlösning på ett stimulerande sätt, tillsammans med andra. Att vara medlem i Tibble Sjöscoutkår är oavsett ålder en givande fritid som är nyttig att ha med sig livet ut.

Tibble Sjöscoutkår är en verksamhet för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, som visar intresse för verksamheten och delar Scouternas värderingar.

Tibble Sjöscoutkår är möjligheternas scoutkår där många idéer av skilda slag får plats och kan förverkligas, i en gemenskap av medmänniskor som alla bär samma starka tro på individers och gruppers förmåga, och att ge medlemmarna en bra framtid.

Kåren anser att en naturlig väg till syftet går genom sjö- och friluftsliv. Segling och sjöliv är ett bra sätt att utmanas på, lära sig samarbeta, ta ansvar och utveckla ledarförmåga på. Vi försöker därför att utbilda våra medlemmar till ansvarsfulla och duktiga båtmänniskor, och därför är vår verksamhet till stor del sjörelaterad. Segling är en del av friluftslivet och kunskaper om naturen, att slå läger och laga mat utomhus är därför en naturlig del vid sidan om seglingsutbildningen, som också utgör goda förutsättningar för samarbete och kreativa lösningar på praktiska problem.

Också andra aktiviteter förekommer i kårens verksamhet, men allt hålls ihop av vår verksamhetsidé, våra värderingar och scoutmetodens sju utgångspunkter.

Organisationsnummer: 813200-1762