Skonarna

Skonarna är Upptäckare (för dig som är 10-12 år). Du som är upptäckarscout får var ute på lite tuffare äventyr. Du får tillsammans med dina kompisar klara er mer själva, utan vuxna. Du får träna på att lösa problem, sätta upp ett vindskydd i skogen, elda och segla. Som upptäckare får du även lära dig använda kniv och yxa säkert, det avslutas med ett kniv- resp. yxa- och sågbevis. Du får träna på att samarbeta i patrullen, och till exempel laga mat i skogen. På sjön får du lära dig mer och mer om segling så att du själv kan börja ta hand om en båt, lägga till vid en brygga och segla vart du vill.

Skonarna har möte på måndagar

Ledare på avdelningen Skonarna