Fullriggarna

Fullriggarna är en äventyraravdelning, det vill säga en avdelning för dig som är 12-15 år. Som äventyrare är du mycket i en patrull, den lilla gruppen. Tillsammans får ni vara på allt tuffare äventyr och måste klara er mycket själva. Ni får själva lösa problem och ta beslut, laga mat och tända en eld om ni behöver värma er. Du får vara ute på längre vandringar med stora utmaningar och häftiga upplevelser. Äventyren på sjön är ofta längre än för de yngre scouterna, ni får själva ta hand om en båt, segla och läsa sjökort.

Äventyrarscouterna träffas oftast en gång i veckan under skolterminerna, är på helghajk två eller tre gånger på en termin, och får vara med på sommarläger i skärgården. Maj till september, med visst avbrott under sommaren, får du segla och under vinterhalvåret är du mest på land och gör saker.

Fullriggarna har möte på tisdagar.

Ledare på avdelningen Fullrigarna

Jonnah Gabrielsson

Fullriggarledare

Per Hellström

Fullriggarledare
Mobil: 070-679 64 57